Tuesday, September 30, 2014

การประชุมวิชาการศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ชลบุรี ครั้งที่ ๖


ปาฐกถาอนาคตของทันตแพทย์ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลไทย
โดย
ผู้ช่วยศาตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์ ไพศาล กังวลกิจที่มาภาพ http://www.thaiaoms.org/aboutus.html
 ศ.นพ.ทพ.เชื้อโชติ หังสสูต บิดาของวงการ ศัลยแพทย์ช่องปากและ แม็กซิลโลเฟเชียล แห่งประเทศไทย 

ที่มาภาพ http://123.242.156.42/armydent/index_armydent.php

ศาสตราจารย์พันเอกหลวงวาจวิทยาวัฒน์  ผู้บุกเบิกงานทันตกรรมในประเทศไทย
คนดีศรีแพทย์ทหาร ประจำปี ๒๕๕๕
บางส่วนของลูกศิษย์อ.เชื้อโชติ หังสสูตร
อดีต สถานศึกษาที่อ.ฝึกอบรมที่ University of Alabama at birmingham ประเทศ สหรัฐอเมริกา
ที่มาภาพ http://www.uab.edu/medicine/surgery/divisions/div-max
 


ผู้ช่วยศาตราจารย์พิเศษ พญ.จุรีรัตน์  บวรวัฒนุวงศ์ 
อดีตแพทย์ประจำแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลชลบุรีทพ.จักรพงษ์ รัฐสถาพรชัย
ปัจจุบันมีทันตแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
โรงพยาบาลชลบุรี ทั้งสิ้น ๒๓ รุ่น ออกไปทำงานทั่วประเทศไทยมากกว่าหนึ่งร้อยคน

ภาพ นิทรรศการแสดงผลงานวาดสีน้ำของ อ.ไพศาล  กังวลกิจ


พันตำรวจโทหญิงวสุ  เทพชาตรี
สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพฯ
พิธีกรช่วง ปาฐกถาประธานชมรม มอบภาพวาดที่ระลึก 


ทพญ.ศิริวรรณ สิริพลังคานนท์
สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่

ทพญ.ชลธิชา  อารมย์เสรี
สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา


ทพ.ธนะศักดิ์ เชงสันติสุข
สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่นในภาพ ชายหน้า ทพ.พันแสง    แสงสุวรรณ
สถานที่ทำงาน คลินิกทันตกรรมหมอไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ชายหลัง อาจารย์พี่ตี๋ ทพ.สิทธิชัย ตันติภาสวศิน
สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุรี

หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลชลบุรี
ผ่านการรับรองมาตราฐาน QA
ในภาพ ด้านหน้า ทพญ.จริญดา  ไทยแสงสง่า 
สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลกรุงเทพ จ.กรุงเทพฯ
ด้านหลัง ทพญ.สุมาพร  มาลีวงษ์
สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า จ.กรุงเทพฯในภาพซ้ายสุด ทพญ.ปวีณวรรณ  สุวรรณเกต
สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จ.ชลบุรี


ในภาพ หน้าสุด ทพ.อตินาต ธรรมรัชสุนทร
สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลภูเขียว จ.ชัยภูมิ
            กลางภาพ ทพญ.วรวรรณ  คุโณทัย
สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุรี
           หลังสุด ทพ.ชัยฤกษ์  จุฑากิตติ
สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลตรัง จ.ตรัง
ที่มาภาพ หนังสือ DOCTOR PAISAN - THE GREAT INSPIRATION

ผลงานการ์ตูนลายเส้นที่อ.ไพศาล ( หมอตุ๋ย ) วาดผสมความสร้างสรรค์ ให้ความรู้ทางทันตกรรม และความบันเทิงไว้ได้อย่างลงตัว - คัดลอกข้อขวามจากเพื่อนถึงเพื่อน และ แต่งเติมข้อความเล็กน้อยทพญ.วรรณภรณ์  นิลพานิช
สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ภาพจากซ้ายไปขวา

อ.ทพ.เพียรชัย เธียรโชติ และ ผศ.พิเศษ ทพ.ไพศาล กังวลกิจ


ทพ.สุรชัย อภินวถาวรกุล
ประธานชมรมศิษย์เก่าทันตแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
โรงพยาบาลชลบุรี
สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลหาดใหญ๋ จ.สงขลา


ผู้ช่วยศาตราจารย์พิเศษ ทันตแพ ทย์ ไพศาล กังวลกิจ
พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ชลบุรี ครั้งที่ ๖


พิธีกรช่วงนำเสนอผลการปฏิบัติงาน 
ทพ.ธนพงษ์ สันติอุดมชัย สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก
ทพญ.อารีรัตน์ ตีรอรุณศิริ สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น


วิทยากรท่านแรก ทพญ.นัยนา จรสุขัง 
สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลพระยุพราช ท่าบ่อ จ.หนองคาย
ทพ.ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ชลบุรี รุ่นที่๑๖
วิทยากรท่านที่ ๒ ทพ.จักรพงษ์ รัฐสถาพรชัย 
สถานที่ทำงานที่จาก โรงพยาบาลกาบเชิง จ.สุรินทร์ สู่  โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จ.ชัยนาท
ทพ.ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ชลบุรี รุ่นที่๑๖ที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จ.ชัยนาท
ผลงานของคณหมอ ถ้าผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
 หรือ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชเดิมมาเห็นจะเสียดายคุณหมอไหมหนอ


วิทยากรท่านที่ ๓ ทพ.กิตติศักดฺ์ ขจรรุ่งเรือง
สถานที่ทำงานที่  โรงพยาบาลระยอง  จ.ระยอง  
ทพ.ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ชลบุรี รุ่นที่๑๖

วิทยากรท่านที่ ๓ ทพญ.ปานจิต อนันต์พรฤดี
สถานที่ทำงาน  โรงพยาบาลฉะเชืงเทรา จ.ฉะเชืงเทรา
ทพ.ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ชลบุรี รุ่นที่๑๙


ในภาพจากซ้ายสุด ทพ.อานนท์ ท้าวประยูร
สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลเจ้าพรยายมราช จ.สุพรรณบุรี
ในภาพจากขวาสุด ทพญ.เลิศพร   เรืองสุขอุดม
สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี


ขอบคุณทีมงานเวที ถ่ายภาพ งานเสียง คอมพิวเตอร์


ที่มาภาพประกอบ    บันทึกในงานประชุม , สืบค้นจาก Google,
                                ภาพถ่ายจากหนังสือ - 20Th MAXILLO CHONBURI
                                                                 - DOCTOR PAISAN_ THE GREAT INSPIRATION
                                                                 - ทันตกรรมในโรงพยาบาล โดย ผศ.พิเศษ ทพ. ไพศาล กังวลกิจ บรรณาธิการหนังสือ

สถานที่ประชุม Royal Cliff Beach Resort โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง คำแนะนำจากบรรณาธิการวาสารโรงพยาบาลชลบุรีเรื่องส่งบทความตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารทางการแพทย์
p.setAttribute('data-pin-hover', true);